More, More, More | 艺术家 Jenna Sutela

芬兰艺术家Jenna Sutela在《More, More, More》云发布会现场,讲述自己的艺术创作和在油罐现场制作的场域特定作品《BO BO BO》。